Ghế bàn ăn_ Code:52098

3,300,000 ₫

THÔNG TIN CẦN BIẾT:

Hướng dẫn sử dụng: Ghế bàn ăn, coffee

Chất liệu: Mây tự nhiên, 

Màu sắc: màu mây tự nhiên

Thời gian giao hàng: 10-15 ngày sau khi đặt hàng.


PRODUCT DETAILS:

ITEM TYPE: CHAIR 

MATERIAL: Rattan 

COLOUR: Natural 

WARRANTY: 1 year (in case of problems from the manufacturer's part)

DELIVERY TIME: 10 - 15 days

Ghế mây lưng cong_ Code:52096

1,920,000 ₫

THÔNG TIN CẦN BIẾT:

Hướng dẫn sử dụng: Ghế bàn ăn, ghế coffee

Chất liệu: Mây tự nhiên

Màu sắc: màu mây tự nhiên

Thời gian giao hàng: 10-15 ngày sau khi đặt hàng.


PRODUCT DETAILS:

ITEM TYPE: CHAIR 

MATERIAL: Rattan 

COLOUR: Natural 

WARRANTY: 1 year (in case of problems from the manufacturer's part)

DELIVERY TIME: 10 - 15 days

Ghế mây lưng tựa_Code:52083

1,380,000 ₫

THÔNG TIN CẦN BIẾT:

Hướng dẫn sử dụng: Ghế ăn

Chất liệu: Mây tự nhiên

Màu sắc: màu mây tự nhiên

Thời gian giao hàng: 10-15 ngày sau khi đặt hàng.


PRODUCT DETAILS:

ITEM TYPE: CHAIR 

MATERIAL: Rattan 

COLOUR: Natural 

WARRANTY: 1 year (in case of problems from the manufacturer's part)

DELIVERY TIME: 10 - 15 days

Ghế mây tay cong_ Code:52087

3,900,000 ₫

THÔNG TIN CẦN BIẾT:

Hướng dẫn sử dụng: Ghế ăn

Chất liệu: Mây tự nhiên

Màu sắc: màu mây tự nhiên

Thời gian giao hàng: 10-15 ngày sau khi đặt hàng.


PRODUCT DETAILS:

ITEM TYPE: CHAIR 

MATERIAL: Rattan 

COLOUR: Natural 

WARRANTY: 1 year (in case of problems from the manufacturer's part)

DELIVERY TIME: 10 - 15 days

Ghế bàn ăn mây đan_Code 52094

3,420,000 ₫

THÔNG TIN CẦN BIẾT:

Hướng dẫn sử dụng: Ghế ăn

Chất liệu: Song mây tự nhiên, nệm vải 

Màu sắc: màu mây tự nhiên

Thời gian giao hàng: 10-15 ngày sau khi đặt hàng.


PRODUCT DETAILS:

ITEM TYPE: CHAIR 

MATERIAL: Rattan 

COLOUR: Natural 

WARRANTY: 1 year (in case of problems from the manufacturer's part)

DELIVERY TIME: 10 - 15 days

HOT

Tấm mây đan nông 2 chéo_Code 27328

CHẤT LIỆU: Mây nước tự nhiên 

QUY CÁCH: Đan dạng tấm, khổ rộng đến 130cm

MÀU SẮC: Màu mây tự nhiên và mây tẩy 

CHỦNG LOẠI: Hàng trong nước (Loại phổ thông) và nhập khẩu (Loại đẹp)

HOT

Tấm mây đan nông 2 vuông_Code 27327

CHẤT LIỆU: Mây nước tự nhiên 

QUY CÁCH: Khổ rộng từ 45cm đến 100cm

MÀU SẮC: Màu mây tự nhiên và mây tẩy 

CHỦNG LOẠI: Hàng trong nước (Loại phổ thông) và nhập khẩu (Loại đẹp)

HOT

Lưới mây đan mắt cáo_Code 27253

CHẤT LIỆU: Mây nước tự nhiên 

QUY CÁCH: Khổ rộng từ 45cm đến 100cm

MÀU SẮC: Màu mây tự nhiên và mây tẩy 

CHỦNG LOẠI: Hàng trong nước (Loại phổ thông) và nhập khẩu (Loại đẹp)

HOT

Lưới mây đan caro_ Code 27252

CHẤT LIỆU: Mây nước tự nhiên 

QUY CÁCH: Khổ rộng từ 45cm đến 100cm

MÀU SẮC: Màu mây tự nhiên và mây tẩy 

CHỦNG LOẠI: Hàng trong nước (Loại phổ thông) và nhập khẩu (Loại đẹp)

HOT

Tấm mây đan hình trám thoi_ Code 27251

CHẤT LIỆU: Mây nước tự nhiên  

QUY CÁCH: Khổ rộng từ 45cm đến 100cm

MÀU SẮC: Màu mây tự nhiên và mây tẩy 

HOT

Tấm mây đan nông 2 xương cá_ Code 27250

CHẤT LIỆU: Mây nước tự nhiên  

QUY CÁCH: Khổ rộng từ 45cm đến 100cm

MÀU SẮC: Màu mây tự nhiên và mây tẩy 

HOT

Mây đan nông 2_ Code 27249

CHẤT LIỆU: Mây nước tự nhiên  

QUY CÁCH: Khổ rộng từ 45cm đến 100cm

MÀU SẮC: Màu mây tự nhiên và mây tẩy